Villi Länsi

Sanapari “Villi Länsi” on varmasti tuttu meille suomalaisille ja herättää monenlaisia mielikuvia. Ensimmäisenä mieleen saattaa hyvinkin tulla klassiset Western- eli Lännen elokuvat. Niissä liikutaan yleensä 1800-luvun Amerikassa karjapaimenineen ja pyssysankareineen. Myös intiaanit, karavaanit ja kullankaivajat sekä kaupunkien paheelliset saluunat kuuluvat kuvaan.Mielikuva ei olekaan täysin tuulesta temmattu, sillä Villi Länsi oli aivan todellinen oma maailmansa, ja sen yleensä katsotaan sijoittuneen nykyisten Yhdysvaltojen länsiosiin 1860-luvulta (Yhdysvaltojen Sisällissodan jälkeen) aina 1890-luvulle asti.Olosuhteet Villissä Lännessä olivat laittomat ja suosivat seikkailijoita ja antoivat ainakin jonkinlaiset pakopaikan lainsuojattomille. Ainakin joksikin aikaa, Sillä vaikka Yhdysvaltojen lakeja toki yritettiin noudattaa, niin lain valvonta tällä harvaan asutulla alueella oli vaikeaa. Useimmiten se oli paikkakunnan nimismiehen eli seriffin vastuulla. Heidän toimintaansa niin ikään oli vaikea valvoa, ja he syyllistyivät helposti omavaltaisuuteen.Villin Lännen rajaseudulla tarkoitetaan kiinteästi asutetun alueen länsipuolista aluetta, josta kuka tahansa saattoi ilmaiseksi vallata itselleen tietyn kokoisen maa-alueen. Erityisesti rajaseutu oli varsin rauhaton paikka asua ja elää, mistä “Villi” Länsi on nimensäkin saanut. Elokuvien antama kuva on tietysti pitkälti romantisoitu ja liioiteltu, mutta sillä on kuitenkin todellisuuspohjaa. Tietysti tavallisen Lännen asukkaan, maanviljelijän, karjapaimenen, kaivostyöläisen tai kullankaivajan arki oli kaukana pyssyjen paukuttelusta, mutta väkivalta tai ainakin sen uhka oli kuitenkin aivan tosiasia.Myös intiaanien kanssa oli ajoittain levotonta, vaikka tätä Villin Lännen puolta on myös vahvasti liioiteltu. 1800-luvulla uudisasukkaat olivat asuttaneet Amerikan maaperää tosiasiassa jo reilun vuosisadan, ja intiaanien kanssa. Tietystikään mistään tasa-arvoisesta kohtelusta ei voida 1800-luvun Yhdysvalloissa puhua.